Ömer Alkan

Ömer Alkan, Boğaziçi Sosyoloji mezunudur. Bilgiye olan ilgisi sebebiyle farklı alanlar üzerine uğraş vermiş, birbirinden farklı konuların sentezini ortaya çıkarma uğraşı olmuştur. Müzikten sinemaya, teorik fizikten sanat felsefesine, kahve yapımından metin yazarlığı ve tasarıma kadar türlü konuda deneyim elde etme çabasında olmuştur. Dergi çalışmalarıyla üniversite yıllarında yazın deneyimleri elde etmiş ve ardından Fihrist Kitap’ı kurarak kitaplarını çıkarmaya başlamıştır.

Ömer Alkan, felsefi temel itibariyle, insan olarak dil üretme çabasıyla yoğrulduğumuzu vurgular. Günlük hayatımızın her parçasında ve entelektüel faaliyetimizin merkezinde dil tabanlı bir algı söz konusudur. Bu algı bizim anlama kapasitemizin sınırıdır. Genişleyebilir ve dolayısıyla dar kalabilir. Sanat, bilim ve felsefe, hatta zanaat çabasıyla üretim dilin sınırlarının gelişmesine imkan tanır. Mimari dil veya matematik dili gibi ahşap üretimi dili genişleyebilir ve genişlemelidir.

Ömer Alkan, hedefi hakikati algılama çabası olarak gösterir. Hakikat bir organik bütün olarak tüm öznel algının üstünde nesnel bir gerçeklik seviyesidir. İşte çabamızın öznel algı seviyemizi arttırmak olması, dilin sınırlarının genişleyecek olması bu noktada devreye girer. Ömer Alkan edebiyat üzerinde düşündüğümüzde şiire bu nedenle değer verir. Şiir dilin sınırlarının zorlanacağı, anlamın dil ile birlikte kademe kat edeceği en önde alanlardan biridir.

Ama Ömer Alkan kendisini bir düşünür olarak isimlendirmeyi daha doğru bulur. Çünkü çabasının “tümel bir felsefi model” kurmak olduğunu vurgulamaktadır. Bu model içerisinde edebiyat bir uğraş alanıdır, pratik bir sahadır. Bunun gibi, kahve üretimi ve müzik üretimi de algı genişletici birer deneyimdir. Alkan asıl olarak, teorik zeminin inşası için çaba vermektedir.

Kitaplar: Söylem, Kan, Kın, Kor, Kut, Kahve Arası Sanat Konuşmaları

Yakında: Güzel

Müzik Çalışmaları: Alienated

Popüler Müzik Yazıları: Kibrit Suyu

Ömer’den,

“Nefesini yüzümde tutuyorum
Gülüşünü aklımda
Morarmış yüzlerini
Isıttım kaç gece, ısıtıyorum
İçimdesin, büyütüyorum seni

Seni yepyeni bir dünya yapıyorum kendime
Tam kralca yaşanacak

Şimdi yoksun üstelik uzaktasın
Ellerin yapayalnız biliyorum
Gözlerin dalıyor yine
Hep benim için olmalı”— Cahit Zarifoğlu

Kut - Ömer Alkan

Vuruşmak öylesine
bir anda yani ansızın
asla buluşmayacak iki kıtanın kaynaşmasıdır.
Şiddet dediğin, üretim çılgınlığıdır
barışmadır el ele verip
tüm gücüyle bir anda kavuşup
kan akıtmadır birbirinin üzerine.
taraflar birbirini içiyor
kutsal ki ne kutsal…


Vuruşmak bir kitabedir.
Ehline sorun, tanrısına…
Şiddet dediğin
orta yere çatırdayarak bir dağ dikiyor
çıkın tepesine, yırtın son perdeyi bir kerede
Musa olun.

Kor - Ömer Alkan

Kor büyür de, dünyam
küçülürcesine tersine
bir karaya oturur
Elimdeyse kurusundan yemişim...

Dirayetim yukarı, dürtüler yukarı
dünüm yanar da, kor ateşim yukarı
Kaldıracın saymadığı yükümle sıcağım
Göğü aşarım
Doğalı, biri
birimleri aşarım
Değil mi ki adımlar önce
basar yere, sonra sıçrar
Ta ki göğsü taşır istemsiz
bu havadar sokaklar
İlgim yukarı, arzum şehvani
Dahili uzvum sen, sen
her biriniz yukarı

Gölgeyle kavgalıyız
izdüşümü bırakmayı inkar edercesine...

Kın - Ömer Alkan

kazanan ve kaybeden
akşamüstü aynı beldede
sıyırır kanı kılıcından.
aynı hararet her birinde
boğazdan akan giden
farklı yudumlar meşrebince
susuz gecelere hazırlık var.

kınına kavuşur günü geçen

akşama değin savunursun hattını
saldıranı kovan adam olmak mı
kılıcına değen teni arzulamak mı
öyleyiz her birimiz bilirsin
böyleyiz, aynıyız
bir kılıç artığı

Söylem - Ömer Alkan

Bu çağlar gibi yazan adam birçoklarının sinir uçlarına basacak. Çünkü sevmezler şeridi aşanları, öncekilerin açtığı yolu bırakıp kendine yol açanları. Çünkü kurallar... Sahi kim koydu kuralları? Kim uydu kurallara? Kim başlattı bu oyunu?

Oyununuz batsın, bu adam yazacak. Ben duramadım Ömer Alkan’ın önünde, kimse duramayacak. (Editör'den)

Kan - Ömer Alkan

Bizler ki endamıyla tüten bacanın altında
Dizginleri bir kenara bıraktık
Unuttuk ve tam unuttuk onları
Bizler müziğin keşif yolu kulları
Bizler revaç bilinen dingin koruları
Sildik ve tam sildik bilinmez uğruna
Yolları kan tutana dek kanat çırptık
Uğruna aşkın müziğin