Fihrist Portre ile her hafta çarşamba günü bir yazarı özel konuk alarak; sanatçının şiirini, hikâyesini veya edebî denemesini sunuyoruz. Eser eşliğinde yazarı da kısaca tanıttığımız Portre ile sanatçı kimliğine kısa bir ışık tutuyoruz.

Portre: Şener Aksu

Yedi Kutsal Ayçiçeği / Şiir

göğün henüz yerden ayrılmadığı zamanlarda; her şey bir ve sessizdi, ses ikiliğin acısıdır çünkü

sonra zaman filizledi tohumundan; zamana filizleyince gök fark etti kendini

kendinden olanı, kendinde olacağı, kendinde olmuşu

o an yüreğinin içinde bir kapı aralandı; ışık aktı sesine

güneşe baktı; hem sarı hem turuncu…

“bu renk senin olsun” dedi zamana

zaman ayçiçeğini kazıdı tenine

bu bir.

ay henüz doğuyordu; doğuyordu diyorum ama bir anneden değil, karanlığın gözlerinden

karanlıkta renk yoktu, renk ışığın sevincidir çünkü

sonra bir ışık döne döne karanlığın içine düştü; karanlık kendini gördü o anda

kendinde olanı, kendinde olacağı, kendinde olmuşu

şaşırıp kaldı; dudağından bir damla düştü gökte bir yere

ışık sığınıverdi içine bir taze hesap

karanlık ışığı uzattı hiçliğe

zaman hiçliğin içine saklanmıştı, uzanıp aldı.

kendi kendine ismini fısıldadı; “ay çiçeği”

bu iki

dünya yanıktı; kuyruklu yıldızlar ne kadar su taşısa da soğumuyordu içi. dünya kendine öyle yakındı. soğuk uzaklığın adıdır çünkü

sonra zaman mayalandı iç toprağından.  zaman mayalanınca dünya hayata kandı

kendinde olanı bildi, olacağı bildi, olmuşu bildi

o an yüreği havalandı, bir parça lav düştü dudağından. zaman kurtardı onu boşluktan. boşluk lavda kendini sevdi

“boşluk benim olsun” dedi zaman

lavı içti alevlere bakmadan

bu üç

insan henüz kalkmamıştı ayağa; her şey durgundu. yürümek ayrılığın acısıdır hep

zaman kukla yaptı; kolunu oynattı, bacağını oynattı, gözünü oynattı

insan kendini fark etti o zaman; kendinde olanı, olacağı, olmuşu…

o an içinden bir sözcük belirdi; ayçiçeği dedi buna… “ay çiçeği”

ismini kazıdı hemen oracıkta toprağa

büyü koydu yapraklarına

bu dört

tanrı henüz seslenmemişti yeryüzüne; her şey bulanık ve anlamsızdı. anlam aykırılığın nefesidir çünkü

sonra sorular türedi tanrının kaburgasından… sorular türeyince tanrı söz kapısın açıverdi

o an diller dolaştı bulutlarla kıtaları, o zaman diller taşındı rüzgarlarla toprağa

bir sözcük yere düşmedi; bir sözcük uçtukça uçtu, uçtukça kendini beğendi

zaman saklayıp sarmaladı sözcüğü; adını buldum dedi, adını…

sonra gün doğumunda seslendi; “ay çiçeği”

bu beş

toprak henüz kurumamıştı; toprak sudan ayrılmamıştı. eğim yoktu, eğilmek yoktu. akış eğimin açlığıdır çünkü

sonra bir kadın belirdi sisler içinde, bir kadın,  gözlerinin içinden seviyordu toprağı

toprak titredi o zaman,  kendini sevdi.  ne olduğunu sevdi, ne olacağını sevdi, ne olmuşluğunu

o an dağlar belirdi; dağlar toplayıp ışıktan yaşamı sularla salıverdi

aktıkça nehirler sevindi toprak, içinde renkler sarıldı birbirine, ikisi ayrılıp gün batımında birleşti.

zaman büyüyü fark etti,  çalmasın yıldızlar diye renkleri gizledi

o an ay doğmuştu, ay bakınca çiçek açtı

bu altı.

adam henüz yaşamın düğümlerini çözmemişti, her şey karmakarışıktı zaman düğümlenmişti. çözüm isteğin elleridir çünkü

sonra içinde bir istek belirdi; içindeki istek uzanıp ellerinden bir kadının alnına değdi. Ten çiçeğe döndü

kadın sevinci bildi o zaman. sevdiğini, sevileceğini, sevilmişliğini

zaman araya girdi; silip aldı teninden rengi kadının, dilinden sözü, gözlerinden ışığı

sonra götürüp tarlalara ekti

bu yedi

Röportaj

– Sanat kavramına odaklandığımızda, zihninizde beliren ilk cümleler nelerdir?

Sanat, her şeyden önce güzel görmek, güzel üretmek, güzel tüketmektir. Güzellik başka bir iklimdir, dili çağrışımsaldır, yöntemi sezgi…

 

– Sanat kavramına bakışınız, eserlerinize yansıyor mu? Yoksa ürünleriniz, düşünsel olmaktan ziyade içsel ve anlık yansımalarınız mı?

-Güzellik gelişigüzel oluşmaz… Rastlantısallık olsa bile güzellik bir tasarımdır ve dolayısıyla sanat kavramından anladığım içerik, eserlerimin koşullarını belirler.

 

– Sanat adına neler gerçekleştirdiniz, neler gerçekleştirmek istersiniz?Gelecekte çıkarmak istediğiniz ürünler hakkında neler söyleyebilirsiniz?

-Resimle, tiyatroyla uğraştım bir süre… Ama çocukluğumdan beri şiire gönüllüyüm… Yedi şiir kitabım var. Altı romanım… On tane tiyatro eserim var, bunların üçü yayımlandı, bazıları oldukça fazla sahnelendi… Ben kendi ömrünü tasarlayanlardanım. Altmışından sonra roman yazacağım dedim ona hazırlanıyorum. Şiir hep olur… Bakalım neler olacak?

Kısa Biyografi

1963 (Artvin’in Ardanuç ilçesi Güleş Köyü) 

Eserleri:

1996-Güneşin Denize Bıraktığı İzden ya da Öykünsüz / Kişisel Yayın / Şiir

1997-Zamanı Yarım Kalan/Gerçek Sanat Yayınları / Şiir

1998-Tarih ve Devrim/Kocaeli Üniversitesi Yayınları / Tarih

2001-Ulusunu Tutsaklıktan Kurtaran Mustafa Kemal’in Destanı / Kültür Bakanlığı Yayınları / Sahne denemesi

2001-Robot Arkadaşım /Kültür Bakanlığı Yayınları / Tiyatro-çocuk oyunu

2001-İlk Yardım Son Yardım / Kültür Bakanlığı Yayınları / Tiyatro-gençlik oyunu

2001-Kağıtçı / Kültür Bakanlığı Yayınları / Tiyatro

2003-Bireyin Tarihteki Rolü Açısından Yahya Kaptan / Kocaeli üniversitesi yayınları -ikinci baskı 2007 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yayınları / Tarih felsefesi

2003-Ulusal Egemenlikler ve Geleceğin Otoritesi / Kocaeli Üniversitesi Yayınları / Tarih

2003-Hayatın Rengi Saf Hüzün /Kişisel Yayın/ Şiir (Ruşen Hakkı Ulusal Şiir Ödülü birinciliği)

2006-Hegel ve Tarih Felsefesi / Anı Yayıncılık / Felsefe

2007-Kül Nehri / Gerçek Sanat Yayınları / Şiir

2009-Dağ Martısı / Umuttepe Yayınları / Roman

2009-Yaşamalanı ve Otorite Açısından Devrim / Umuttepe Yayınları / Tarih felsefesi

2012-11. Dervişin Kehanetleri / Aydilisanat Yayınları / Öykü-Deneme

2014-11. Dervişin Dilinden / Patikalar Dergisi Yayınları / Aforizmalar

2014-Sanayiciliğe Sıradışı Bir Yolculuk-Şerif Ünan / Cinus Yayınları / Biyografi

2015-Şiirin Doğası / Aydilisanat Yayınları / Şiir Estetiği

1015-Ay sandalı / Patikalar Dergisi Yayınları / Toplu şiirler

2016-Futbol Benim Neyim Olur / Ekinoks Yayınları / Futbol Felsefesi

2016-Olasılıkçı siyaset açısından Yıldırım Demir/ aydilisanat yayınları /Siyaset Felsefesi

2017-Rastlantı /aydilisanat Yayınları / Roman- Bilim Kurgu

2017-Bir Kültür İnsanının Öyküsü / Pelit Yayınları / Biyografi

2017-eksik gün hesabı/ Aydilisanat Yayınları / Şiir (2018 Muammer Hacıoğlu kitap ödülü birinciliği)

2018-Rastlantı-Damkalar / Aydilisanatydilisanat Yayınları / Roman

2019-Rastlantı-Kuzguncular /Aydilisanat Yayınları – Roman

2019-Hiçlik geçidi el yazmaları / Aydilisanat Yayınları / Şiir

2020-Yüzümü hatırlayan var mı? / Aydilisanat Yayınları / Roman