Makaleler

 

Yoksunluk (Beirut – Rhineland)

Yoksunluk (Beirut – Rhineland) hiçliğe çıkacak kapıya birkaç dokunuşçözünen solukla bir oluş ve kanda bir yoksun tadkatmerlik taderiyik bir oluş.

 

Haz (Widespread Panic – Ain’t Life Grand)

Haz (Widespread Panic – Ain’t Life Grand) bir ufak basamak sonrası adım ve dahası adımlar kendini katlayarakkendine koşar adımlar gün

 

Ziyadesiyle Kalktım Sofradan – Ömer Alkan

Ziyadesiyle Kalktım Sofradan Ömer Alkan Kın sf: 55 ben müzmin bir pekalayımtanıdın mı benianıtım çarşı pazarın gölgesidirkavga ederimbildin mi benibileğim

 

“Durgunluk” ya da “Durgunum Sana” – Ömer Alkan

“Durgunluk” ya da “Durgunum Sana” Ömer Alkan Kan sf: 67 ben çarşı bir adım ötesi yürüme bandı kiremit kırmızı hani

 

Fihristan (Sandıklar Cumhuriyeti)

Fihristan – Sandıklar Cumhuriyeti Ömer Alkan Söylem sf: 85 “Birinci Geleneksel Sandık Heykeli Kutlaması” Ey Fihristanlı kardeşlerim, dirayetli olun. Rahata

 

Söylem Doğurmak – Ömer Alkan

Söylem Doğurmak Ömer Alkan Söylem sf:43 Sözleri ne diye çözümsüzlük denizine sokup, birbirinden koparıp, parçacıkları kum edip kaçalım… Kelime umuda

 

Şiire Vardık – Ömer Alkan

Şiire Vardık Ömer Alkan Söylem sf. 49  “Sınır köyü” başlığı şiire ve şiirin dildeki yerine en net vurguyu yapan tamlamadır

   

Kan Şiir Serisi Üzerine

Kan Şiir Serisi Üzerine Ömer Alkan Dört kitaplık Kan serisi bir hayat döngüsünün sembolik anlatımı esasına dayanır. İlk kitap olan

     

Siyaseti Men Etmek

Siyaseti Men Etmek Ömer Alkan Güncele olan kesin muhalefet, adlı bir yazı dizisinin ilk başlığı bu sadece. 10 başlıkta İdeojiden,

  

Ömer Alkan ile Radyo Söyleşisi – Deniz Mağarası (28 Kasım, 2018)

Ömer Alkan ile Radyo Söyleşisi (27 Kasım, 2018) İstanbul Üniversitesi Radyosu Radyo İletişim’de Deniz Zeybek’in sunduğu “Deniz Mağarası” adlı radyo programına

    

Titanic Kahramanlığı: Önce Kadınlar ve Çocuklar!

barış timur 15 Nisan 1912 günü Southampton’ dan New York’a gitmek üzere yola çıkan RMS Titanic gemisi gece yarısından hemen

  

Yayıncılık Kazanında Baloncuk Patlatmak

ömer alkan Dergimizin ilk sayısını çıkardığımız günün ertesi. Okulda kimsenin beklemediği bir işle, profesyonel bir ürünle karşılarındayız ve övgü yağmuruna

   

Fransız İhtilali – İhtilal ve Getirdikleri

GİRİŞ Avrupa tarihinin 1789-1815 dönemine egemen olan gelişmeler, sadece çağdaş Avrupa’nın değil, aynı zamanda çağdaş dünyanın oluşumunun da başlangıcını teşkil

 

Murat Belge ile Fransız İhtilali üzerine Söyleşi

Yaşım ilerledikçe gördüm ki, pırıltılı imajların bir de perde arkası var! Akademik camiada sıkça fikir ve öngörülerine başvurulan, çok yönlü

   

Amerika Birleşik Devletleri Kuruluş ve Düşünce Tarihi

Amerika her ne kadar kuzey ve güney olmak üzere iki temel parçadan oluşan bir kıta ismi olsa da genel olarak

  

Fiziksel Acıdan Ruhsal Acıya

Acı denilince aklımıza gelen ilk şey fiziksel acıdır. Biraz daha düşünecek olursak duygusal veya ruhsal acı aklımıza gelecektir. Tarihsel olarak

      

Ölümsüzlüğe Sarılan Kollar: Evlilik

barış timur Doğum ve ölüm, ayrılmaz ve kaçınılmaz iki olgudur. Biri için yapılacak tanım, diğerinin kullanımına o denli muhtaçtır ki

 

Aidiyet ve Ait Olma İhtiyacı

İçinde bulunduğumuz dünyada birçok canlı türü yaşamaktadır. Bu türlerin içinde ise anlaşılması zor ve bir o kadar da kompleks olan

  

Dış Faktörlerin Algıya Etkisi – Hazırlama Etkisi (Priming Effect)

Eylemlerimizin sebeplerini her zaman biliyor muyuz? Davranışlarımız bazen bilmeden ve istemeden son zamanlarda algıladığımız şeylerden etkileniyor olabilir mi? Bir durumu

    

Kent ve Hiyerarşi

Şehir kavramının tarih boyunca tüm halleri zihinde bir düzen ilişkisi tasavvurunu beraberinde getirir. İlk şehir kurulduğundan beri her şehir kendi

    

Viktorya Döneminde Bir Başkent: Londra

  “Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü, hem akıl çağıydı hem de aptallık, inanç devriydi, hem de kuşku, aydınlığın mevsimiydi,

    

Yunan Şehirlerinde Kolonileşme

Bir kavmin ya da bir kent halkının tarımsal veya ticari faaliyette bulunmak için kendi sınırları dışında elverişli topraklarda üsler kurup

  

Zamanın Uyutucu Etkisi

İnsanlar günlük hayatlarında çoğunlukla farkında olmayarak ikna edilmeye çalışılır ve ikna etmek için uğraşır. Bu, arkadaşınızı sizinle dışarı çıkması için

  

Kant Felsefesi

“Kant’ın felsefesi, tümüyle boşlukta kurulmuş, temelleri dipsiz bir uçuruma atılmış dev bir bina tasarımı gibi.” Ulus Baker; Kant felsefesi konusundaki

   

Evren Modelleri – Batlamyus (Ptolemaios) ve Copernicus

Yıldızlı göğü izlemek, belki de yaradılışından beri insanın en büyük keyif ve meraklarından biri olmuştur. Ptolemaios ile Copernicus da aralarında

   

Türkçe’nin İthal İkâmeciliği: Öksüz Kökler / Kelime İcadı

“… Onlar bugün en güzel utkuyu kazanmaya anıklanıyorlar: baysal utkusu!” Söylev ve Demeçleri II, s. 277-278 (…) Seher vakti sıklaşan

  

Varoluş ve Öz: Varoluşçuluk ve Modern Gerçeklik

M.Ö. 5. Yüzyılda, İtalya’nın batısında, Alento Irmağı’nın denize döküldüğü yerde kurulan Elea Okulu, birçok öğrenci ve düşünür yetiştirmiş ve önemli

   

Dil mi Düşünceyi Doğurur, Düşünce mi Dili?

Sosyal bilimler ve  fen bilimleri arasındaki en temel fark, sosyal bilimlerde farklı bir yol izlenip, farklı bir sonuca ulaşılırken; fen

  

Doğum Öncesi Dönemde Bebeğin Beyin Gelişimi

İnsan, bilimin hem öznesi, hem de nesnesi konumundadır. Evrendeki sırları anlamaya çalıştığı gibi, kendisini de mercek altına yatırabilme yetisine sahiptir.

   

Beyin Ne İğrenç, Kımıl Kımıl

Düşünsene, beyinde sinirler-ne iğrenç- kımıl kımıl kuyruklu… Fyodor Dostoyevski Anılarımız Nerede Depolanır? Michel Gondry’in yönettiği “Eternal Sunshine of the Spotless

  

Çocuklarda Dil Öğrenimi

“Çoğu çocuğun konuşmayı öğrenmesini engelleyebilmek için çok zalim tedbirler almak gerekir.” John H. Flavell   Bebeklerin, konuşmaları hangi evrede ne

    

Yıkmanın Yaratıcı Tutkusu: İskender ve Persepolis

barış timur Antik dünyanın ilk imparatorluk başkentidir Persepolis. Yapımına M.Ö 521’de, Ahameniş İmparatorluğu’nun Pers Kralı Darius I zamanında başlanır. Döneminin

   

Tarihi Sırtında Taşıyan Şehir: Şam

Kadim odur ki evvelini kimse bilmeye derler. Yani kadim, sadece eski demek değil, başlangıcına dair kesin bilgilere ulaşılamayacak kadar eski

    

Siyasal Sistemin Yarattığı Kent I: Yunan Şehir Devletleri

İnsanoğlunun ağaç tepelerinden inmesi, Dünya’da, geri dönüşü olmayan bir değişim sürecinin fitilini ateşledi. Bu değişim, sadece insanın doğal çevreye müdahale

    

Siyasal Sistemin Doğurduğu Kent II: Antik Roma ve Kent

Roma İmparatorluğu, İtalya Yarımadası’nda küçük bir kanton olarak kurulup, son Etrüsk kralı Tarquinus Superbs’dan M.Ö 510 dolaylarında kurtulduktan sonra, büyük

   

Postyapısalcılıkta Hakikat-Gerçeklik Algısı

İnsanlık tarihi boyunca, dönemlerin bakış açılarını derinden etkileyen hakikat-gerçeklik algısı, yalnızca düşünce düzleminin değil; fiziki, beşeri, matematiksel, ruhani bütün ilimlerin

  

Tevrat Kimin Eseri?

Tevrat’ın kimin eseri olduğu sorusu, inananlar için kışkırtıcı gelebilir ancak burada sorgulanan, Tevrat’ın kimin sözleri olduğu değildir. Tevrat’ın kaynağının Tanrı

  

Başkaldırmak Nâfile Mi? / Michel Foucault

Michel Foucault, yaklaşık bir senedir devam etmekte ve her geçen gün şiddetlenmekte olan Şah karşıtı halk ayaklanmasının nabzını tutmak üzere,

  

Anlama Yabancılaşma: Absürt

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, anlam veremediği olaylar karşısında savunmasız ve zayıf kalan insan, kendini bir umutsuzluk süreci içerisinde bulmuştur. Bu

  

Denize Açılan Şehir, Şehire Açılan Deniz – Levant Şehirleri

Bazı şehirleri anlamlı kılan ve yaşatan, denize olan kıyılarıdır. Bu kıyılar ki onları ayakta tutar ve tarih perdesinde hatırı sayılır

  

Avcı Toplayıcılık ve İnsanda Yoksunluk

Avcı-toplayıcılık, bitki toplayıcılığı ve yabani hayvanların avlanmasıyla geçimini sürdüren toplumların yaşam biçimidir. Bu yöntem -yerleşik hayata geçilene kadar- geçim sağlamada

     

Konfüçyen ve Taoist Siyaset Felsefesinde Hükümdar ve Tebaa

barış timur İnsanoğlunun elli bin yılı aşkın yeryüzü serüveninin köşe taşlarından biridir M.Ö 500’ler. Felsefe ve siyaset tarihi için önemi

  

Yeni Ahit – Eski Ahit – Sümerler İlişkisi

Günümüzde, yaklaşık her üç insandan biri Hıristiyan’dır, yani İncil’i en kutsal kitap saymaktadır. Bununla birlikte İncil’in, Tanrı’nın sözlerini doğrudan ve

    

Japon Devlet Kültürü ve Şintoizm

“(…) İzanagi, kutsal kılıcını alttaki kaos denizine düşürür ve denizden çıkarırken kılıçtan düşen su damlaları denizi pıhtılaştırır… bu şekilde Japon

   

Sümerler – Hukuk İle Din İlişkisi

İlk insanın ortaya çıkışından İ.Ö 4000’e kadar süren gelişim süreci son derece ağır bir şekilde işlemiş, tarihsel dinamikler yavaş bir

    

Hinduizm ve Hint Toplumu

Din mi sistemi yarattı yoksa sistem mi dini yarattı? Özgün Farklılık: Statik Hint Toplumu Din, toplumda ortak “geçmiş” birikimi sağlayan

  

Roma İmparatorluğu’nun Hristiyanlık’ı Kabulü

Roma İmparatorluğu ile Beraber Hristiyanlık’ta Eksen Kayması Adı Karl Jaspers tarafından konulan ve M.Ö 8. ile M.Ö 3. yüzyıllar arasındaki

  

İnsan ve Aslan – Doğum Öncesi Dönemde İnsan ve Hayvan Yavruları

İnsan, tüm yaşamı boyunca en hızlı gelişim sürecini doğum öncesi dönemde gerçekleştirir. Doğum öncesi sürecin gelişimsel yoğunluğu, hayvanlar âleminde de

  

İki Dilli Çocuklar

Günümüz insanları, gelişen teknolojinin kazanımlarından biri olarak, dünyayla iletişimlerinde oldukça fazla imkana sahipler. Teknoloji, mesafeleri aradan kaldırdıkça insanların farklı dillerle