Fihrist ekibi olarak; tez ve makalelerden, reklam metinlerine ve edebi çalışmalara kadar, farklı alanlarda çeviri desteği için yanınızdayız. Bunun yanında, çeviri ve çevirmenlik üzerine genel hatlarıyla bilgi almak adına yazılara göz atabilirsiniz. Detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

2- Çeviri Aşamaları

Genel itibariyle bir çeviri metninin geçtiği safhalar

Çevirmenler, orijinal metnin içeriğini, stilini ve biçimini doğru ve kesin bir şekilde yakalamalı ve ardından onu hedef dile çevirmelidir. İşlem zaman alır ve metnin genellikle birkaç kez gözden geçirilmesini gerektirir. Çevirmen metni kaynak dilde okumalı, anlamını deşifre etmeli, ardından orijinal anlam, stil ve biçimin korunmasını sağlamak için içeriği hedef dilde yazmalı, yeniden yazmalı ve yeniden okumalıdır. Çeviri süreci başlıca dört aşamadan oluşur:

Metnin İncelenmesi:

Çevirmenin çevrilecek metni inceleme ve analiz etme aşamasıdır. Yapılacak çevirinin amacının net olarak ortaya konulması ve hangi amaç için kullanılacağının bilinmesi gerekir. Bu aşama çözüm evresinin temelini oluşturur. Ayrıca, çeviri yapılacak metinde yapılacak tüm işlemlerin tek tek saptanması gerekir. Bu doğrultuda hedef metin için kullanılacak olan terminoloji, yararlanılacak kaynaklar ve ön araştırma bu süreç içerisinde yer alır. 

Çeviri Aşaması:

Çeviri metnin incelenmesi bittikten sonra anlam bütünlüğü sağlanarak, metne sadık kalınacak çeviri çalışmasının yapıldığı aşamadır. Bağlama bağlı olarak, çevirmenin konuyla ilgili anlayışını genişletmek için elindeki işe kapsamlı araştırma ve danışma teknikleri uygulaması gerekebilir. Bu adım metnin bölüm bölüm çevrilmesini sağlayan Wordfast veya SDL Trados Studio gibi çeviri programları ile yapılabilir.

Ön okuma:

Bu aşamada çevirmen gözle okuma yapar, ilk anda dikkat çeken hataları düzeltir ve otomatik yazım imla düzeltmesi gerçekleştirir.

Son okuma ve kontrol:

Çevirisi yapılan metin, kaynak metinle karşılaştırılarak eksik yer var ise tamamlanır, terminoloji konu ile uygun olarak düzenlenir, dil bilgisi ve yazım denetimi yapılır. Nihai ürün anlamlı bir şekilde yazılmalı ve tamamen hatasız olmalıdır. Son okuma genellikle bir başka çevirmen veya uzman tarafından gerçekleştirilir.

Çeviri ve çevirmenlik üzerine genel bir bakış

Günümüzde çeviri çalışmaları sırasında kullanılan dijital yazılımlar

Alanlarına ve ihtiyaca göre çeviri çeşitleri

Alanlarına ve ihtiyaca göre çeviri çeşitleri

Çeviri desteği için fihrist ekibine e-mail aracılığıyla ya da sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz.