Fihrist ekibi olarak; tez ve makalelerden, reklam metinlerine ve edebi çalışmalara kadar, farklı alanlarda çeviri desteği için yanınızdayız. Bunun yanında, çeviri ve çevirmenlik üzerine genel hatlarıyla bilgi almak adına yazılara göz atabilirsiniz. Detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

1- Çeviri Nedir

Çeviri ve çevirmenlik üzerine genel bir bakış

Çeviri, yazılı metnin bir dilden diğerine aktarılmasıdır. Çeviri ve yorumlama terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılsa da, kesin tanım gereği çeviri, yazılı dili ve sözlü kelimeyi yorumlamayı ifade eder. Çeviri, bir metnin anlamının yorumlanması ve ardından aynı mesajı başka bir dilde ileten eşdeğer bir metnin üretilmesidir. Çevrilecek metne kaynak metin, çevrileceği dile ise hedef dil denir; nihai ürün ise hedef metin olarak adlandırılır. Çoğunlukla kaynak dil çevirmenin ikinci dilidir, hedef dil ise çevirmenin ana dilidir.

Çeviri, tek bir kelime atlamadan yapılabileceği gibi, bir cümlenin genel anlamını yaklaşık olarak aktaracak biçimde de yapılabilir. Her dilin kendine özgü bir düzeni olduğuna, hiçbir dilin yapısı ve kelime hazinesi bir başkasıyla birebir çakışmayacağına göre; kelime kelime çeviri yapmak hedef dile ters düşebilir ve hedef dildeki anlamın verilememesine yol açabilir. Böyle bakıldığında gerçek çeviri, aktarılan cümlenin anlamını elden geldiğince eksiksiz biçimde vermekle mümkün olabilir.

Çevirinin geçmişi, insanlık tarihinde farklı dillerin oluştuğu zamanlara dayanmaktadır. Çevirinin, Sümer şiiri Gılgamış’ın Asya dillerine çevrildiği Mezopotamya dönemi kadar erken bir tarihte yapıldığı bilinmektedir. Diğer eski çevrilmiş eserler, Hint belgelerini Çince’ye çeviren Budist rahipler tarafından yapılanları içerir. Daha sonraki dönemlerde Antik Yunan metinleri Romalı şairler tarafından çevrilmiştir. Eski çağlarda çevirinin daha çok ikili anlaşmalarda kullanıldığı görülürken, Ortaçağ’da çeviri İncil çevirileri ile sınırlı kalmıştır. 9 ve 10. Yüzyıllarda ise Bağdat önemli bir çeviri merkezi haline gelmiştir. Bu dönemde Eski Yunan dilindeki metinler Arapçaya çevrilerek bilime katkı sağlanmıştır. Avrupalılar ise bu Arapça metinler sayesinde Eski Yunan dilindeki eserlerle tanışmış ve Ortaçağın karanlığından sonra bu çeviriler sayesinde aydınlanmalar yaşamışlardır. Özellikle matbaanın keşfinden sonra çeviri çalışmaları oldukça artmış, reformasyonun etkisiyle de Latince metinler, başta Almanca olmak üzere hızla diğer dillere aktarılmıştır. Sanayi devrimi ve sonrasındaki uluslararası ilişkilerin artışıyla birlikte özellikle teknik metin çevirilerinde artış söz konusu olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise makineli çeviri tekniği geliştirilerek çeviri dünyasına yeni bir boyut kazandırılmıştır. Günümüzde ise çeviri teknolojinin, çeviri programlarının, internetin, bilgisayar tekniklerinin büyük artış göstermesi ile bambaşka bir boyutta karşımıza çıkmaktadır.

Genel itibariyle bir çeviri metninin geçtiği safhalar

Günümüzde çeviri çalışmaları sırasında kullanılan dijital yazılımlar

Alanlarına ve ihtiyaca göre çeviri çeşitleri

Alanlarına ve ihtiyaca göre çeviri çeşitleri

Çeviri desteği için fihrist ekibine e-mail aracılığıyla ya da sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz.